Permakultuuri disain

Permakultuur on ökoloogiline disain, see on loodusest õppimine, see on voolamine. Disaini meetodeid kasutatakse kooskõlas permakultuuri põhimõtetega, et luua üleüldine muster või tegevusplaan.

Hea disain aitab parimal viisil kasutada olemasolevaid ressursse ja luua külluslikuma saagikusega süsteem, mis vastab paremini meie vajadustele ja loob vähem jääke.

Permakultuuri disain sobib paljudesse paikadesse, see saab olla suurema või väiksemaskaalaline, avalik või isiklikus kasutuses. Kooliaiad, talumajapidamised, suvila-aiad, avalikud ruumid, pargid, kogukonna-aiad, põllumajandustootmised, linnarõdud – need on vaid mõningad näited.

Eestis on permakultuur alles tasapisi oma kanda kinnitamas. Koolitatud permakultuuri disainereid on siin paarikümne kandis, kuid nende arv kasvab tasapisi ning õhus on uute kursuste tulemisi. Huvilisi ning omal käel uurijaid on kindlasti juba paras ports. On toimiv permakultuuri list: permakultuur@googlegroups.com ja lehekülg/foorum: www.permakultuur.ee

Permakultuuri wikipeedia artikkel annab üsna põhjaliku esmapilgu permakultuuri käsitlusele emakeeles.

Näiteid permakultuuri disainidest leiab näiteks siit Suurbritannia leheküljelt (inglise keeles): http://www.permaculture.org.uk/knowledge-base/designs

Väikse näitena ka kursusetööna tehtud disainiharjutust Avarmaa jaoks. Alljärgneval plaanil on numbritega välja toodud erinevad tsoonid: 0 (maja), 1 (kõige suuremas kasutuses olev majaümbruse aed), 2 (aiamaa ja pisut kaugem lähikond), 3 (toidusalu ja lähem loomadega tegelemise ala), 4 (karjamaad, metsaviirud ja muu vähema kasutustihedusega ala), 5 (looduse vabaduse ala, ilma mõjutava inimtegevuseta, mets):

PDC (Permakultuuri Disaini Sertifikaadi) kursusel loodud disain Avarmaa jaoks. September 2014
PDC (Permakultuuri Disaini Sertifikaadi) kursusel loodud disain Avarmaa jaoks. September 2014